judecatoresc

judecatoresc

www.paginiaurii.ro

 

 

 

Telefon

 

0241 553 333

 

E-mail

 

bejsarkis@gmail.com

Site web realizat si gestionat de FCR Media On Line SRL - www.paginiaurii.ro

 

Adresa

 

Str. Jupiter, Nr. 19, Et.1,

Constanta,

 

Cod Postal 900698,

 

Jud. Constanta

 

Onorariile si taxele ( tarife sau preturi ) practicate de Executorul Judecatoresc Ionica Sarkis variaza intre limitele impuse prin lege conform art.39/188/2000 si Ordinului Ministrului Justitiei nr.2550/C/2006 modificat si completat prin OMJ nr.2561/2012 in functie de complexitatea dosarului dar si de implicatiile si durata executarii silite.

 

Partea care solicita îndeplinirea unui act sau a unei activitati care intereseaza executarea silita, este obligata sa avanseze cheltuielile necesare în acest scop.

Pentru actele si activitatile dispuse din oficiu cheltuielile se avanseaza de catre creditor.

 

Astfel, atunci cand initiem deschiderea unui nou dosar se va achita un avans din onorariul stabilit, conform legii sau conventiei.Recuperarea cheltuielior de executare, inclusiv a sumelor avansate se va face in conditiile Codului de Procedura Civila.

Onorariu

Atributii

bejsarkis@gmail.com

0241 553 333

Sigla Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti

EXECUTOR JUDECATORESC

 

IONICA SARKIS

LAW & ORDER

Contactează-ne: 0742 895 678

Rezervă o programare

 Profesionalism in orice situatie

 

 Rapiditate in realizarea demersurilor si furnizarea informatiilor

 

  Corectitudine fata de toate partile implicate in dosarul de executare

 

Executor Judecătoresc

 

Ionica Sarkis

 

are competenţa materială să îndeplinească atribuţiile prevăzute în

art.7 din Legea 188/2000 si

punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii.

 

 

  Executări directe:

 

a. Evacuări

b. Puneri în posesie

c. Predări de bunuri

d. Desfiinţarea de lucrări sau construcţii

e. Încredinţarea, stabilirea domiciliului sau vizitarea minorului

f. Grăniţuiri, servituţi etc.

 

În cazul punerii în executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii este competent executorul judecătoresc din circumscripţia judecătoriei în a cărei rază teritorială urmează să se facă executarea.

 

    Executări indirecte:

 

a. Urmărirea mobiliară a creanţelor

b. Urmărirea imobiliară a creanţelor

 

În cazul urmăririi silite a bunurilor este competent executorul judecătoresc din circumscripţia judecătoriei în a cărei rază teritorială sunt situate sau se află acestea.

Dacă bunurile urmăribile se află în circumscripţiile mai multor judecătorii, competenţa aparţine oricăruia dintre executorii judecătoreşti care funcţionează pe lânga acestea.

 

   Popriri

 

Poprirea se înfiinţează de executorul judecătoresc de la domiciliul sau sediul debitorului ori de la domiciliul sau sediul terţului poprit.

 

    Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare

 

Din punct de vedere teritorial este competent orice executor judecătoresc investit de partea interesată.

 

    Comunicarea actelor de procedură

 

Competenţa este generală, aparţine oricărui executor judecătoresc investit de partea interesată.

 

    Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe

Este competent orice executor judecătoresc investit de partea interesată.

 

    Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească

 

În cazul aplicării măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătoreasca este competent executorul judecătoresc din circumscripţia judecătoriei unde sunt situate sau se află bunurile în privinţa cărora s-a dispus aplicarea acestei măsuri.

 

    Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă

 

În cazul constatării unei stări de fapt este competent executorul judecătoresc din circumscripţia judecătoriei în a cărei rază teritorială se va face constatarea.

 

    Întocmirea proceselor verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă

 

Competenţa aparţine executorului judecătoresc de pe lîngă instanţa domiciliului creditorului sau a domiciliului ales al acestuia.

 

    Întocmirea protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor

 

    Consultaţii în legatură cu constituirea actelor execuţionale

 

Este competent orice executor judecătoresc investit de partea interesată.

 

    Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa executorului judecătoresc